ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมพาพันธ์ 2556)

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 8และเสวนาพิเศษ “อังกฤษอย่าคิดเยอะ”  โดย คุณคณาธิป สุนทรรักษ์ (ครูลูกกอล์ฟ) 
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ลานตึกกลม เวลา 12.00-13.00 น. 
http://stang.sc.mahidol.ac.th/bookfair2013