ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมพาพันธ์ 2556)

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 8 และเสวนาพิเศษ “เปลี่ยนมุมคิดกับ...จิตอาสา” โดย คุณดวงธิดา นครสันติภาพ (ด้า) 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ลานตึกกลม เวลา 12.00-13.00 น. 
http://stang.sc.mahidol.ac.th/bookfair2013