ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมพาพันธ์ 2556)

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 8 และเสวนาพิเศษ “คมคิดวิทยาศาสตร์” 
โดย ผศ.ดร. เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์  นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังจากห้องหว้ากอ @ Pantip.com
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ลานตึกกลม เวลา 12.00-13.00 น.  
http://stang.sc.mahidol.ac.th/bookfair2013