ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมภาพันธ์ 2558)

พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 9 และเสวนาพิเศษ "ดราม่า ข่าว ลือ... กับคน Gen Me"
โดย คุณวิญญู วงศ์สุรวัฒน์ (จอห์น วิญญู) และ คุณณัฐพงศ์ เทียนดี (พ่อหมอ) สองผู้ดำเนินรายการจาก SpokeDark TV
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)