ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมภาพันธ์ 2558)

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 9 และเสวนาพิเศษ "เมื่อนักวิทย์...คิดจะเขียน"
โดย ดร.ป๋วย อุ่นใจ และ ดร.อัญชีรา วิบูลย์จันทร์
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)