ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมภาพันธ์ 2558)

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 9 และเสวนาพิเศษ "SCIENCE IDOL"
โดย ดร. นิศรา การุณอุทัยศิริ์
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)