ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมภาพันธ์ 2558)

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 9 และเสวนาพิเศษ "ธรรมะ ... ทำเงิน"
โดย ดร. อัจฉรา โยมสินธุ์ หัวหน้าภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)