ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมภาพันธ์ 2558)

ตัวแทนบุคลากร จาก บริษัท เดอะสยาม กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
เรื่อง ระบบการจัดการห้องสมุด
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข