ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมภาพันธ์ 2558)

พิธีทำบุญครบรอบ 47 ปี ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ในวาระครบรอบปีที่ 47 ของการก่อตั้งห้องสมุด และเพื่อความเป็นสิริมงคลของห้องสมุดและผู้ปฏิบัติงาน
โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร จำนวน 9 รูป มาประกอบพิธี
และนำอาหารไปให้สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข