ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมภาพันธ์ 2558)

กิจกรรม IT Update : การติดตั้งระบบ VPN และ Application ของวารสารและฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยบอกรับ ในอุปกรณ์พกพาระบบ iOS (iPhone และ iPad)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30-14.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์