ภาพข่าวและกิจกรรม (กรกฎาคม 2556)

อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม BioInformatics วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.30-17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P115ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์