ภาพข่าวและกิจกรรม (กรกฎาคม 2556)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและวารสาร ให้แก่ ห้องสมุดประชาชนนิคมนิคมไฮเทค ของ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด อ.บางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูห้องสมุดจากกรณีประสบเหตุอุทกภัยเมื่อ ปี พ.ศ. 2554 (หนังสือ 821 ชื่อเรื่อง 1282 เล่ม / วารสาร 22 ชื่อเรื่อง 307 เล่ม) วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ณ ห้อง P116 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)