ภาพข่าวและกิจกรรม (กรกฎาคม 2556)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ ให้แก่ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสนับสนุนในโครงการ "สรีรวิทยารวมใจให้บริการชุมชน" ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2556 ณ ชุมชนวัดมะกอกกลางสวน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ (หนังสือ 713 เล่ม) วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ณ ห้อง P116 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)