ภาพข่าวและกิจกรรม (กรกฎาคม 2556)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ วารสาร และนิตยสารที่มีสาระความรู้ความบันเทิง พร้อมสื่ออุปกรณ์เพื่อการศึกษา ให้แก่ โรงเรียนบ้านท่ากระดาน ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา จำนวนทั้งหมด 97 ชื่อเรื่อง 282 เล่ม (หนังสือ 86 ชื่อเรื่อง 154 เล่ม/วารสาร 11 ชื่อเรื่อง 128 เล่ม) วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ณ ห้อง P116 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)