ภาพข่าวและกิจกรรม (กรกฎาคม 2556)

บุคลากรห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมพิธีทำบุญรำลึก 94 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)