ภาพข่าวและกิจกรรม (กรกฎาคม 2556)

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณณิชดาภา อัจฉริยสุชา บรรณารักษ์ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)