ภาพข่าวและกิจกรรม (กรกฎาคม 2556)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมกับ โครงการสรีรวิทยารวมใจให้บริการชุมชน มอบหนังสือให้แก่ ชุมชนวัดมะกอกกลางสวน วันที่ 7 กรกฎาคม 2556 ณ ชุมชนวัดมะกอกกลางสวน