ภาพข่าวและกิจกรรม (กรกฎาคม 2557)

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เข้าร่วมพิธีทำบุญครบรอบ "95 ปี อาจารย์สตางค์"
วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์