ภาพข่าวและกิจกรรม (กรกฎาคม 2557)

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดนิทรรศการ "อาจารย์สตางค์ ในความทรงจำ"
เนื่องในโอกาสครบรอบ 95 ปี ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 1-8 กรกฎาคม 2557 ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ