ภาพข่าวและกิจกรรม (กรกฎาคม 2557)

นักศึกษาต่างชาติโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข