ภาพข่าวและกิจกรรม (กรกฎาคม 2558)

บุคลากรงานสารสนเทศเข้าร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 92 ปี "อาจารย์สตางค์"
ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรก เพื่อรำลึกถึงพระคุณของท่านในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดปีที่ 96
วันที่ 15 กรกฎาคม  2558 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล