ภาพข่าวและกิจกรรม (กรกฎาคม 2558)

นักศึกษาจาก University of North Texas เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วันที่ 3 กรกฎาคม  2558 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล