ภาพข่าวและกิจกรรม (กรกฎาคม 2558)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับหนังสือและสิ่งพิมพ์ จาก ตัวแทนครูจากโรงเรียนเผดิมศึกษา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
อาทิ หนังสือ แบบเรียน นิทาน สื่อการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน 15 กล่อง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ
วันที่ 10 กรกฎาคม  2558 ณ ห้อง P102 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์