ภาพข่าวและกิจกรรม (กรกฎาคม 2558)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์และสื่ออุปกรณ์ประกอบการศึกษา ให้แก่ คุณอมรรัตน์ แซ่ส่ง ตัวแทนจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
เพื่อนำไปช่วยเหลือตามกิจกรรมใน "โครงการมอบหนังสือให้น้อง...โรงเรียนด่านอุดมวิทยา"
ณ โรงเรียนด่านอุดมวิทยา ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา จำนวนทั้งหมด 770 เล่ม (หนังสือ 640 เล่ม/วารสาร 130 เล่ม)
วันที่ 13 กรกฎาคม  2558 ณ ห้อง P102 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์