ภาพข่าวและกิจกรรม (กรกฎาคม 2558)

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมอวยพรวันเกิด ศาสตราจารย์ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน
วันที่ 24 กรกฎาคม  2558 ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)