ภาพข่าวและกิจกรรม (มิถุนายน 2556)

"How to write a great research paper, and get it accepted by a high impact journal"
โดย Dr. Teng-Broug, Valerie M.
วันที่ 18 มิถุนายน 2556 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)

ภาพข่าวจาก http://libraryconnect.elsevier.com