ภาพข่าวและกิจกรรม (มิถุนายน 2556)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและสื่ออุปกรณ์เพื่อการศึกษา ให้แก่ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
เพื่อสนับสนุนในโครงการ "กิจกรรมฟื้นฟูห้องสมุดโรงเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตศาลายาปีที่ 2 ครั้งที่ 1"
เป็นจำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง และโรงเรียนวัดสุวรรณาราม
(หนังสือจำนวน 87 ชื่อเรื่อง/ 604 เล่ม พร้อมสื่ออุปกรณ์เพื่อการศึกษา)
วันที่ 20 มิถุนายน 2556 ณ ห้อง P116 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)