ภาพข่าวและกิจกรรม (มิถุนายน 2556)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับหนังสือและนิตยสาร
จาก บริษัท LEO Global Logistics Group จำกัด ตามโครงการ "ลีโอ ปันรัก ปันอ่าน" และเพื่อสนับสนุนโครงการของศูนย์ ฯ 
วันที่ 20 มิถุนายน 2556 ณ ห้อง P116 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)