ภาพข่าวและกิจกรรม (มิถุนายน 2558)

บุคลากรงานสารสนเทศเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเสริมศักยภาพการทำงานเป็นทีม (Team Building) ประจำปี 2558
วันที่ 27-29 มิถุนายน  2558 ณ นาคาคีรี รีสอร์ท & สปา จังหวัดกาญจนบุรี