ภาพข่าวและกิจกรรม (มิถุนายน 2558)

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขจัดกิจกรรม Book Shopping Day
เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมพิจารณาคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด
โดยพาไปยังร้านหนังสือชั้นนำ เช่น Booknet ศูนย์หนังสือจุฬาฯ PB for Books
วันที่ 10, 17, 24 มิถุนายน  2558 ณ ร้านหนังสือ Booknet, ศูนย์หนังสือจุฬาฯ, ร้าน PB for Books