ภาพข่าวและกิจกรรม (มิถุนายน 2558)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและวารสาร ให้แก่ โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี ต.ลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
จำนวน 764 เล่ม (หนังสือ 653 เล่ม / 111 เล่ม)
วันที่ 25 มิถุนายน  2558 ณ ห้อง P102 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและวารสาร ให้แก่ โรงเรียนเอกอโยธยา ต.สามเรือ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
จำนวน 1330 เล่ม (หนังสือ 1168 เล่ม / วารสาร 162 เล่ม)