ภาพข่าวและกิจกรรม (มิถุนายน 2558)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับหนังสือและวารสาร จาก ตัวแทนกลุ่มนักเรียน 2 กลุ่มจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ (กรุงเทพฯ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนกวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
เพื่อทำจัดกิจกรรมจิตอาสาตามรายวิชาของโรงเรียน
วันที่ 27 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2558 ณ ห้อง P102 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์