ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2556)

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณพิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
รับรางวัลพนักงานมหาวิทยาลัย ดีเด่น ระดับส่วนงาน ประเภท ตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป
ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2555 ในงาน 44 ปี วันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 1 มีนาคม 2556 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา