ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2556)

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมสัมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความรัก ความผูกพันองค์กร และการเสริมสร้งความรับผิดชอบต่อสังคม
และกิจกรรมจิตอาสาจัดห้องสมุดโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานครสระแก้ว รัชมังคล
โดยทีมงานศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จัดห้องสมุดวิทยาศาสตร์ให้แก่ โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานครสร ะแก้ว รัชมังคลาภิเษก
วันที่ 8-10 มีนาคม 2556 ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา และโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานครสระแก้ว รัชมังคลาภิเษก จ.สระแก้ว