ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2556)

นักศึกษาจากโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วันที่ 26 มีนาคม 2556 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล