ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2556)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบวารสารแก่ หน่วยห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์ (MDL)
เพื่อนำไปจัดมุมให้บริการแก่ผู้อ่านทั่วไป (วารสาร จำนวน 864 เล่ม)
วันที่ 19 มีนาคม 2556 ณ ห้อง P116 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)