ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2556)

อบรมการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วยTurnitin 2 รุ่นที่ 11
วันที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์