ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2557)

นิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ ในโอกาสครอบรอบ 42 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารทดลองคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในปี พ.ศ. 2511 จัดโดย หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล  ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 ณ. คณะวิทยาศาสตร์ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพร ะเกียรติ