ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2557)

อบรมการปรับปรุงเว็บไซต์ ให้กับเว็บมาสเตอร์ภหน่วยเครื่องมือกลาง (CIF) โดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver , Adobe Photoshop และ Filezilla เพื่อปรับปรุงข้อมูลของเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันต่อไป วันที่ 4 มีนาคม 2557 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์