ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2557)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมกับ ห้องสมุดเครือข่ายพญาไทของมหาวิทยาลัยมหิดล 3 แห่ง ได้แก่ ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี และห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เดินทางไปมอบปฏิทินปี 2557 และสมุดบันทึก ตามโครงการรับบริจาคปฏิทินปีใหม่และสมุดบันทึก ให้แก่อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ เพื่อนำไปมอบให้ครู นักเรียนที่ขาดแคลนในต่างจังหวัด จำนวน 2,631 เล่ม (ปฏิทินแขวน 720 เล่ม/ปฏิทินตั้งโต๊ะ 1,209 เล่ม/สมุดบันทึกประจำวัน 702 เล่ม) วันที่ 5 มีนาคม 2557 ณ บ้านอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ