ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2557)

บุคลากรงานสารสนเทศจัดกิจกรรมบรรยาย Google Apps for Education @MUSC โดย รศ.นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ ม.มหิดล วันที่ 11 มีนาคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น.  ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท