ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2557)

คณะครู บรรณารักษ์ และนักประชาสัมพันธ์ จากโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 2 ท่าน  เข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงานการดำเนินงานของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข  ในด้านการจัดการห้องสมุด การให้บริการ และการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรของห้องสมุด และบุคลากรจากงานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์  ได้เยี่ยมชมศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข วันที่ 25 มีนาคม 2557 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข