ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2557)

คุณรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล เป็นวิทยากร กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ พัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ หัวข้อ "รู้ทันวารสารวิชาการและภัยเงียบ Open Access กับการสืบค้นตัวชี้วัดคุณภาพวารสาร และการเลือกวารสารตีพิมพ์" วันที่ 25 มีนาคม 2557 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์