ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2557)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้จัดกิจกรรม "วันปล่อยหนังสือ" ครั้งที่ 1 (จำนวนทั้งสิ้น 1,723 เล่ม) วันที่ 26 มีนาคม 2557 ณ บริเวณทางเข้าชั้นหนึ่ง ตึกฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์