ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2558)

 ร่วมแสดงความยินดี บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
เข้ารับรางวัลและเข็มมหาวิทยาลัย ในงาน "46 ปี วันพระราชทานนาม 127 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล"
วันที่ 2 มีนาคม 2558 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 ประกอบด้วย 
- คุณอภิชัย อารยะเจริญชัย (บรรณารักษ์) รับรางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2557
- คุณพิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) คุณณิชาดาภา อัจฉริยสุชา (บรรณารักษ์) คุณดวงพร โพธิ์บุตร (ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด) คุณรัตน์ชนก ยอดพินิจ (ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด) รับเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นที่ 2 (ปฏิบัติงานครบ 10 ปี)
- คุณสุภร ผลโพธิ์ (ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด) รับเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นที่ 3 (ปฏิบัติงานครบ 5 ปี)