ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2558)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและวารสาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบการศึกษา
ให้แก่ ตัวแทนครูจากโรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา" ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
เพื่อนำไปใช้ส่งเสริมการเรียนการสอนสำหรับครูและนักเรียน (หนังสือ 649 เล่ม / วารสาร 260 เล่ม พร้อมสื่ออุปกรณ์ทางการศึกษา)
วันที่ 13 มีนาคม 2558 ณ ห้อง P102 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์