ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2558)

คุณวรัษยา สุนทรศารทูล หัวหน้างานสารเสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข พร้อมคุณน้องนุช ประสมคำ จากงานความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมคณะ
ให้การรับรองคณาจารย์จาก University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา และพาเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข