ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2558)

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X7 เบื้องต้น รุ่นที่ 53 โดยมีวิทยากรคือ อาจารย์สรวง อุดมวรภัณฑ์
วันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114