ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2558)

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Google Apps for Education โดยมีวิทยากรคือ คุณวรัษยา สุนทรศารทูล หัวหน้างานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลลสุข
วันที่ 27 มีนาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114