ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2558)

แสดงความยินดีกับคุณรัตน์ชนก ยอดพินิจ
ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วันที่ 16 มีนาคม 2558 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)